I made this widget at MyFlashFetish.com.

Friday, 23 September 2011

Guru PJK yang berkualiti

Bagaimana hendak menjadi guru Pj yang berkualiti? Persoalan yang perlua dijawab oleh diri sendiri. Namun, di sini saya cuba bincangkan ciri-ciri kualiti yang perlu kita cari.

Aspek pertama ialah kehendak hati sendiri. Hati kita yang menetapkan arah profesion kita. Jika guru PJ cemburu terhadap guru lain yang tidak berpanas, satu kesilapan dalam pemilihan bidang telah berlaku. Begitu juga jika kita gagal mempertahankan hak kita seperti penggunaan waktu PJ untuk digantikan dengan subjek peperiksaan (bagi murid yang pandai) atau kerja buruh (bagi murid yang kurang pandai) oleh pentadbir sekolah.

Aspek kedua ialah pengetahuan kita tentang bidang PJK. Ramai guru PJ kurang mengambil berat tentang kandungan pelajaran. Mungkin ada yang tidak tahu definisi dan komponen kecergasan dan aktiviti yang berkaitan dengan setiap komponen tersebut. Perkara ini perlu diatasi dengan merujuk dan membaca buku supaya kita mempunyai pengetahuan yang mencukupi tentang PJK.

Aspek ketiga ialah kecergasan fizikal. Guru PJ perlu cergas dan sentiasa cergas. Kita gagal menarik perhatian pelajar jika kita sendiri tidak memiliki kecergasan fizikal. Apa yang dikatakan kelak ialah cakap tak serupa bikin. So, apa yang perlu dilakukan kita perlu kekalkan kecergasan.

Aspek keempat ialah kemahiran motor. Pergerakan asas seperti berjalan, berlari, melompat dan sebagainya adalah kemahiran motor yang asas bagi setiap manusia. Mungkin ada juga kemahiran komplek yang perlu dikuasai oleh kita. Sebagai guru PJK perlu atasi kelemahan diri jika dapati kita tidak begitu mahir dalam sesuatu kemahiran.

Aspek kelima ialah kemahiran pedagogi. Sebagai guru kita mestilah menguasai kemahiran mengajar terutama untuk pengajaran di padang. Ramai guru yang rasa kurang selesa untuk mengajar dipadang terutama aspek kawalan kelas. Suara guru PJK adalah penting. Kuat atau pelahan perlu digunakan pada masa yang sesuai.

Aspek keenam ialah tahu, faham dan aplikasi sukatan pelajaran bagi setiap kelas yang diajar. Jangan hanya permainan yang sama untuk semua kelas. Rancang pengajaran dengan sebaiknya. Kita akan dapat sediakan alatan, ruang, bahan pengajaran dengan baik dan menjadikan kelas kita menarik dan menyeronokkan.

Enam aspek ini akan membantu membentuk guru yang yang berkualiti.

No comments:

Post a Comment